Dziękując za codzienną służbę, zaangażowanie i dyspozycyjność Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie wręczył funkcjonariuszom naszej jednostki odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

Komunikat w sprawie ograniczeń

W Zakładzie Karnym w Pińczowie pracuje dwóch etatowych Szefów Kuchni. Na czym polega ich praca i jak wygląda?

KOMUNIKAT

16.10.2020

Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2

W Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowany jest "Trening zastępowania agresji SZANSA", program resocjalizacji skazanych z zakresu przeciwdziałania przemocy

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji krwiodawstwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej