Urządzenie typu Hajmann, śluza, brama główna, klucze specjalne to tylko niektóre pojęcia związane z pracą na stanowisku bramowego

Dzisiaj w Służbie Więziennej światowy dzień pielęgniarki

Resort Sprawiedliwości Pomaga

Komunikat

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej