3 września 2023 r. na cmentarzu zwanym Zawięzienie rozpoczęły się pińczowskie obchody 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

W zakończonych w ubiegły piątek rozgrywkach ligi „6” zespół Zakładu Karnego w Pińczowie zajął I miejsce i zdobył Puchar Ligi.

Uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 103 rocznicy Bitwy Warszawskiej z udziałem pińczowskiej Służby Więziennej.

Wzmacnianie zdolności obronnych Rzeczpospolitej Polskiej przez wspólne szkolenia Żołnierzy WOT I Funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Pińczowie

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających utworzenie Republiki Pińczowskiej.

W dniu 26.07.2023 w Zakładzie Karnym w Pińczowie wizytację przeprowadził Pan Gen. Paweł Nasiłowski wraz z najbliższymi współpracownikami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej