Pińczowscy funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w akcji organizowanej z okazji Dnia Dziecka

Rękodzieła osadzonych z Zakładu Karnego w Pińczowie z okazji Dnia Matki

Dwaj funkcjonariusze pińczowskiej jednostki w czasie wolnym od służby udaremnili próbę kradzieży.

W dniu 05.02.2021 nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie

Dziś mija 102 lata istnienia polskiego więziennictwa

Ponad tysiąc nakrętek zebranych w Zakładzie Karnym w Pińczowie powędrowało do potrzebujących

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej