Kadra Zakładu Karnego w Nysie umożliwiła dziesięciu skazanym udział w kursie technologa wykończenia wnętrz, który trwał od 7 do 25 czerwca br. i został w całości sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Festyn dla dzieci

19.06.2021

19 czerwca br. teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kępnicy stał się ogromnym placem zabaw. Zakład Karny w Nysie wspólnie z Sołectwem Wsi Kępnica po raz kolejny zorganizował wielki festyn rodzinny.

Z okazji Dnia Dziecka kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie po raz kolejny umożliwiła osadzonym odbywającym karę pozbawienia wolności przeprowadzenie akcji dobrowolnej zbiórki – tym razem słodyczy dla dzieci, które są podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

"I zostanę z Tobą aż do wieczora i potem też...". Zakład Karny w Nysie po raz kolejny dołączył do ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod nazwą „Pola Nadziei”. Symbolem akcji są kwiaty żonkili, które nawiązują do nadziei na nowe życie – odrodzenie.

Dzień Strażaka

20.05.2021

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej