W oddziaływaniu na skazanych, uwzględnia się przede wszystkim pracę nauczanie, zajęcia KO i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Lokalne obchody 77. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową rozpoczęły się 14 lutego w Sali Widowiskowej MOK w Nowym Sączu.

W dniu 30 stycznia grupa wolontariuszy kolędowała na terenie sądeckiej jednostki penitencjarnej.

W dniu 24 stycznia przeprowadzono przykładową lekcję wychowawczą w ramach nowej edycji programu

Pod pomnikiem Solidarności 13 grudnia uczczono pamięć osób walczących o wolność.

13 grudnia w Bilsku podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej