W dniu 12 lutego w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano działania zrealizowane na terenie sądeckiej jednostki w 2019 roku.

27 stycznia br. w ramach edukacji historycznej, przypominano osadzonym w sądeckiej jednostce penitencjarnej o dramacie więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

W styczniu br. zakończono kolejną edycję programu dla więźniów z zakresu integracji rodzin.

W połowie grudnia 2019 roku z działalnością sądeckiej jednostki penitencjarnej zapoznali się przedstawiciele słowackiej służby więziennej.

Z okazji Święta Niepodległości w dniu 29 listopada, funkcjonariuszom sądeckiego zakładu karnego podczas uroczystej odprawy, wręczone zostały akty nominacyjne i odznaczenia resortowe.

W dniu 22 listopada 2019 roku funkcjonariusze okręgu krakowskiego rywalizowali w  XVI Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w koszykówce, zorganizowanych przez sądecka jednostkę penitencjarną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej