Powołanie Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Komunikat!

21.05.2021

Sposób udzielania widzeń w czasie epidemii COVID-19 w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Dwunastego maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje Święto. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi znaczącą grupę zawodową.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

6 strażników działu ochrony zdobywa wiedzę aby uzyskać pierwszy stopień podoficerski kaprala Służby Więziennej.

Upamiętniono m.in. bohatera ppor. Wiktora Sumińskiego ps. Kropidło, członka ZWZ-AK a następnie oddziału ROAK w latach 1945-1947 w dawnym powiecie gostynińskim. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej