W odpowiedzi na apel o pomoc dla chłopca przy Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano zbiórkę krwi

Powstanie Warszawskie to zbrojne wystąpienie Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w trakcie II wojny światowej. Początek akcji, która rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku nazywane jest godziną „W”.

Program „Praca dla Więźniów” to  realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał kolejną umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Przedsiębiorstwem...

UWAGA!!!  Od dnia 19.07.2021 roku realizacja widzeń w Zakładzie Karnym w Koszalinie będzie odbywała się na zasadach określonych w art. 105a KKW z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Nadal obowiązuje system mailowej lub telefonicznej rejestracji rodzin oraz osób bliskich na widzenia.

Do Służby Więziennej wstępują psy w wieku 1-2 lat, po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem użytkowym oraz zdrowotnym przez lekarza weterynarii. W Zakładzie Karnym w Koszalinie, od czerwca 2017 roku, pełni służbę pies specjalny „Nora”.

21 czerwca br. odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystiana Kulicza z  kolejnym kontrahentem zainteresowanym zatrudnieniem skazanych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej