Dyrektor Zakładu Karnego w  Kamińsku 22 lutego br. otrzymał pismo od Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach informujące o odpowiedzialnej i obywatelskiej postawie funkcjonariuszy, którzy właściwie ocenili sytuację i podjęli adekwatne działania zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które pozwoliły zapobiec nieszczęściu.

Z dniem 21 lutego 2023 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie płk. Wojciecha Szczudło powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku por. Radosława Markuc, który zastąpi na stanowisku z uwagi na przejście na zaopatrzenie emerytalne ówczesnego Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku kpt. Piotra Korostyńskiego.

7 lutego 2023 roku funkcjonariusze naszej jednostki uczestniczyli w spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

6 lutego br. szeregi naszej jednostki penitencjarnej zasiliło kolejnych pięciu funkcjonariuszy, którzy dołączą do działu ochrony oraz działu kadr.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku powołał z dniem 16 stycznia por. Adama Gacurę oraz por. Piotra Łątkę na stanowiska Zastępców Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Po raz kolejny funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku wykazali się ogromną empatią i umiejętnością współczucia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej