25 lipca w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Jest to również Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To doskonała okazja do tego by temat bezpieczeństwa na drodze podjąć ze skazanymi Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Komunikat

24.07.2020

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

Więzienna Prasa

17.07.2020

Codzienna prasa jest jednym z elementów kontaktu skazanych z Zakładu Karnego w Inowrocławiu ze światem zewnętrznym.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Udział w wyborach jest jednym z podstawowych obowiązków obywatela Polski. Możliwość oddania głosu stanowi jeden z fundamentów demokracji. Skazani, choć pozbawieni wolności nie zawsze są pozbawieni praw wyborczych i również mają możliwość wyboru swojego kandydata.

O tym, dokąd prowadzi zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych rozmawiali wychowawcy oraz skazani z Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Okazją były obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej