Pomimo obostrzeń dotyczących profilaktyki zakażeń w Oddziale Terapeutycznym dla recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu Zakładu Karnego w Inowrocławiu oddziaływania nie ustają.

Pomimo panującej epidemii zapotrzebowanie na krew nie spada. Funkcjonariusze inowrocławskiej jednostki doskonale o tym wiedzą i z zachowaniem wszelkich procedur, oddają ten bezcenny skarb.

Trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Kandydaci na rok akademicki 2020/2021 mogą do 15 maja br. rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W obliczu nowego wyzwania jakim jest stan epidemii Zakład Karny w Inowrocławiu nie pozostaje bezczynny. Co prawda inowrocławska jednostka penitencjarna nie dysponuje profesjonalną szwalnią jednak mimo to od 25 marca również produkuje maseczki.

Z dniem 17 marca 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu powołał kpt. Krzysztofa Brzozowskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej