Kolejne miejsca pracy dla więźniów odbywających karę pozbawienia wolności, to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a łódzkim oddziałem Poczty Polskiej S.A. Strony, zgodnie z zapisem umowy, zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego zwiększania poziomu zatrudniania osadzonych w szeregach łódzkiej Poczty.

W dniu 17 lutego br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, reaktywowane zostało porozumienie, dotyczące współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Zespołem Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Priorytetem porozumienia jest upowszechniania wśród uczniów z klas mundurowych, zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 21 stycznia 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 1/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych. W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na niżej wymienione stanowiska mundurowe:

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej