Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim Żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najlepsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości - rekrutacja.

Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

19 czerwca 2021 roku w Szczytnie odbył się jubileuszowy X turniej siatkowej piłki plażowej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Święto to ustanowione zostało - jak głosi ustawa - "w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami". Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym. Ustawa znosi jednocześnie dekret z 8 maja 1945 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności na dzień 9 maja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej