Z uwagi na przypadający w dniu 6 kwietnia 2022 roku Światowy Dzień Tenisa Stołowego, z inicjatywy wychowawcy ds.kulturalno-oświatowych zorganizowano dla osadzonych w tutejszej jednostce penitencjarnej I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

Dzięki obowiązującemu porozumieniu pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej Panem ppłk. Arturem Ambrozikiem a Dyrektorem Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim Panem Jarosławem Dubiszem, w dniu 05.04.2022 roku odbyły się targi promujące szkoły średnie skierowane do uczniów klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej, w których swój udział miała tutejsza jednostka penitencjarna.

Komunikat

29.03.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się,...

Komunikat

21.03.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się,...

Pomagamy Ukrainie

11.03.2022

Zakład Karny w Białej Podlaskiej włącza się do ogólnopolskiej akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga, pomagając Ukraińcom uciekającym przed wojną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej