Czas pamięci o tych, co odeszli, jest też czasem wzajemnej pomocy i życzliwości.

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Pamiętamy

20.10.2020

W Zakładzie Karnym w Barczewie uczono 42 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyłę na papieża.

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

W dniu 15.09.2020 r. 32 funkcjonariuszy i pracowników z Zakładu Karnego w Barczewie oddało honorowo krew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej