12 marca br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, zakończył pierwszy w tym roku na terenie strzeleckiego zakładu karnego, cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem opiekuna / asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, który ukończyło 12 osadzonych. Obecnie trwa ponadto kurs spawacza metodą TIG 141 dla 11 osadzonych.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

3 marca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

6 lutego br., na zaproszenie Starosty Strzeleckiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, Dyrektorzy strzeleckich zakładów karnych: płk Andrzej Tesarewicz oraz płk Jacek Bieszczad uczestniczyli w konferencji.

3 lutego br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyła się lekcja wychowawcza, w której uczestniczyli uczniowie z pierwszej klasy technik logistyk o profilu penitencjarnym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej