Zakład Karny Nr 1 w Łodzi dołączył do 12. edycji Narodowego Czytania

Wizyta osadzonych w Muzeum Regionalnym w Brzezinach.

7 lipca 2023 roku Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi mjr Jakub Białkowski wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi i Oddziału Zewnętrznego w Łodzi odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przeprowadzili zajęcia dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 25 w Łodzi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej