Kolejne kobiety odbywające karę pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu zostały skierowane do nowego miejsca pracy.

22 lutego 2022 roku mjr Krystian Wasiński Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu podpisał umowę z kolejnym kontrahentem – MSU SA reprezentowanym przez Macieja Krzemińskiego. Umowa została zawarta w ramach ministerialnego programu "Praca dla Więźniów".

W pracy ze sprawcami przestępstw niezwykle istotnym jest zwracanie ich uwagi na sytuację ofiar, gdyż osoby skrzywdzone bardzo często czują się rozgoryczone, są przepełnione urazami, negatywnymi uczuciami i frustracją. Z biegiem czasu odczuwane przez nich emocje bledną, ale mimo tego niewybaczona krzywda może działać destruktywnie na jednostkę. Aby ofiary przestępstw nie trwały w tym stanie Służba Więzienna w oddziaływaniach resocjalizacyjnych koncentruje się...

Psycholodzy w Służbie Więziennej to ważne ogniowo procesu resocjalizacji więźniów. To dzięki nim powstała psychologia penitencjarna.

8. lutego to święto Służby Więziennej. To czas awansów funkcjonariuszy oraz refleksji nad misją formacji.

Z okazji Święta Służby Więziennej przypadającego w dniu 8. lutego, kapelan grudziądzkiego więziennictwa odprawił uroczystą mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników formacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej