W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

KOMUNIKAT

18.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

W Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu 10 pielęgniarek codziennie niesie pomoc osadzonym.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Na co dzień skromny funkcjonariusz działu finansowego, po służbie – sportowiec pasjonat. Brązowy medalista w trójboju siłowym Mistrzostw Świata Federacji WPA pełni służbę w Zakładzie Karnym w Herbach.

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet jest okazją do przypomnienia jak istotną rolę odgrywają kobiety w każdej płaszczyźnie życia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej