Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko przekazali na ręce Wójta Gminy Rutki 250 maseczek. Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Komunikat

20.04.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko pełnią swoją codzienną służbę niezależnie od pory roku, dnia i niezależnie od epidemii.

Komunikat

07.04.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Zakład Karny w Grądach Woniecko włączył się w akcję szycia maseczek

Komunikat

25.03.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej