Kadra Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych Zakładu Karnego w Czarnem rozpoczęła współpracę z 52 Batalionem Remontowym w Czarnem.

KOMUNIKAT

26.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Akcja charytatywna „Dar serca”, pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie dotarła w dniu 22 maja 2020r. do naszej koleżanki Magdy oraz kolegi Pawła.

KOMUNIKAT

19.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem przeprowadzili zbiórkę charytatywną na rzecz zakupienia środków ochrony osobistej dla szczecineckiego hospicjum.

W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi niewątpliwie ważną grupę zawodową. Wykonywanie tego zawodu wymaga szczególnych predyspozycji, zaangażowania i cierpliwości. Dwunastego maja pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje święto.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej