Skazani z białostockiego zakładu karnego ponownie pomagają w przygotowaniach do IX Podlaskiego Pikniku Militarnego.

Ćwiczenia ochronno - obronne podnoszące umiejętność podejmowania właściwych decyzji w sytuacji zagrożenia przy współudziale funkcjonariuszy Policji.

W ramach programu readaptacyjnego „Tacy sami-za kratami” wielokrotny medalista w tenisie stołowym spotkał się ze skazanymi.

Skazani ponownie remontowali i porządkowali teren bazy harcerskiej w Borkach. Pomoc skazanych przy pracach społecznych na rzecz hufca ZHP umożliwia porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku a ZHP Chorągwią Białostocką.

Legenda polskiego bluesa Jarosław Tioskow - o profilaktyce uzależnień.

W dniach 3-4 kwietnia 2019 odbyły się Ogólnokrajowe Targi połączone z Konferencją Służby Więziennej pod nazwą #Więziennictwo 2019.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej