Funkcjonariusze oraz osadzeni Zakładu Karnego w Żytkowicach zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc niepełnosprawnemu dziecku.

W dniu 14 kwietnia 2019 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbył się koncert ewangeliczny.

Na przełomie marca oraz kwietnia 2019 roku, zostały zorganizowane spotkania z młodzieżą szkolną w ramach cyklu promocji pracy w Służbie Więziennej.

Msza święta w intencji walczących o wolność oraz pomordowanych mieszkańców wsi Molendy, asysta pocztów sztandarowych oraz symboliczne złożenie wiązanek pod pomnikiem. Tak wyglądały uroczyste obchody 75 rocznicy Bitwy pod Molendami.

W dniu 29.03.2019 roku w ramach zajęć kulturalno–oświatowych odbyło się zwiedzanie przez skazanych Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

20 marca 2019 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok, z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztofa Rybaka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej