W Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Truckers Life. Fundacja jest inicjatorem kampanii „Jestem kobietą, kieruję” skierowanej między innymi do osadzonych kobiet.

Mikołaj w mundurze

16.12.2020

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym, również dla Funkcjonariuszy Służby Więziennej z Mościc.

Szpitale i stacje krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z Covid-19. Służba Więzienna odpowiada na apel i organizuje akcję mikołajkową. Począwszy od 7 grudnia przez tydzień, funkcjonariusze i pracownicy z całej Polski oddają osocze i krew. Do akcji włączyli się także funkcjonariusze z okręgu krakowskiego.

Sytuacja schronisk, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się niesieniem pomocy bezpańskim zwierzętom w czasie epidemii jest bardzo trudna. Pomoc wolontariuszy jest utrudniona, a darczyńców jest mniej. Takie same trudności dotknęły również Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt „Podaj Łapę”.

To już kolejna edycja programu integracji rodzin, jakże jednak szczególna z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej