W Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu karę odbywa ponad 600 osadzonych. Korzystają oni z cel mieszkalnych, świetlicy, sali widzeń, placów spacerowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, łaźni, magazynów rzeczy osadzonych czy hal produkcyjnych przywięziennego zakładu pracy. Są to potencjalne miejsca, w których osadzeni mogą ukrywać lub próbować wejść w posiadanie środków narkotycznych. W celu zapobiegania tego typu sytuacjom, do zakładu karnego z Komendy...

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Warsztaty plastyczne dla skazanych przygotowane przez Panią dr hab. prof. UP Barbarę Nowak na stałe wpisały się w mapę oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez sztukę. Uwrażliwienie na piękno, poznanie historii Polski i świata, rozwój umiejętności malarskich to tylko niektóre aspekty poruszane podczas spotkań, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród skazanych należących do koła plastycznego w wojkowickim zakładzie zamkniętym.

Dobro wraca...

23.12.2021

Miło jest dzielić się z innymi, sprawiać im przyjemność, dawać radość. Ale równie miło jest być przez kogoś docenionym. W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia mieliśmy okazję się o tym przekonać...

​​​​​​​Kolejne, szesnaste już serce, zostało wydane zza murów tarnowskiej jednostki.

Wesołych Świąt

23.12.2021

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej