Wprowadzone ograniczenia i wzmożony reżim sanitarny w związku z  epidemią nie ominęły także jednostek penitencjarnych. Wszystkie nasze działania, w tym trudnym czasie, skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonariuszom, pracownikom oraz osadzonym.

Od 26 lat zarządza i koordynuje Związkiem Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w  Słupsku, mowa o Panu Stefanie Pawlina, dziś 81 – letnim emerytowanym z-cy Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku.

W dniu 22 kwietnia 2020r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem przekazali na ręce Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 150 maseczek. Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie szycie maseczek odbywa się w ramach zajęć resocjalizacyjnych i ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się trwającej epidemii.

Maseczki ochronne

07.04.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem zainicjowali akcję szycia maseczek ochronnych na terenie tutejszej jednostki..

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej