Służba Więzienna uczestnikiem międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce ojcostwa w warunkach izolacji.

Co 35 sekund ktoś na świecie dostaje diagnozę – nowotwór krwi. Jedną z metod leczenia tych chorób jest przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. W październiku kolejni funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS.

Malują z POWER'em

26.10.2020

Zachowując zasady reżimu sanitarnego szkolimy 12 nowych technologów robót wykończeniowych. Kurs zawodowy dla skazanych odbywa się w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Mysłowicki Szczep „Zielony Płomień” docenił pomoc funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Mysłowicach w readaptację pomieszczeń nowej „Harcówki”.

W ramach Tygodnia Mediacji w cieszyńskiej jednostce penitencjarnej odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym.

Wiedza-Edukacja-Rozwój to nazwa Programu Operacyjnego, który realizowany jest we wszystkich jednostkach penitencjarnych. W jego ramach w AŚ w Sosnowcu rozpoczęto realizację kolejnego kursu zawodowego dla skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej