Osadzeni z tutejszej jednostki włączyli się w pomoc dla chorego dziecka. W ramach zajęć kulturalno- oświatowych wykonują rękodzieła, które zostaną przekazane organizatorom akcji charytatywnej.

Dążenie do WoLnOśCi, odzyskanie NiEpOdLeGłOśCi i kształtowanie PoLsKoŚcI

Majowe święta narodowe w Zakładzie Karnym w Nowogardzie

ODDAJEMY KREW

30.04.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny włączyli się w akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort sprawiedliwości pomaga”

... czyli o tym jak funkcjonuje gorzowskie więzienie w dobie COVID – 19

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie przekazali karmę dla psów i kotów ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej