Wspólne działania wydziału kryminalnego strzeleckiej Policji wraz z funkcjonariuszem Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, który na co dzień jest przewodnikiem psa specjalnego "Nabu", doprowadziły do ujawnienia substancji odurzających na prywatnej posesji.

Ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: młodszy wychowawca działu penitencjarnego.

Ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: młodsza pielęgniarka.

W dniu dzisiejszym Pani Bożena Wieloch, Wójt Gminy Lipie, i ppłk Janusz Zdobylak, Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, podpisali umowę, na mocy której osadzeni z sierakowskiej jednostki będą ponownie pracowali na rzecz samorządu lokalnego - Gminy Lipie.

Festyn dla dzieci

19.06.2021

19 czerwca br. teren kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kępnicy stał się ogromnym placem zabaw. Zakład Karny w Nysie wspólnie z Sołectwem Wsi Kępnica po raz kolejny zorganizował wielki festyn rodzinny.

Kilku skazanych z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich zostało zaangażowanych do porządkowania terenów wokół Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Prace polegały głównie na koszeniu terenów zielonych oraz przycinaniu gałęzi drzew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej