Osadzeni z tutejszej jednostki zwiedzali wystawę tematyczną w Muzeum Ziemi Złotowskiej

W dniu 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Święto zostało ustanowione Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W dniach 02-05 października 2018r. na strzelnicy Zakładu Karnego w Czarnem odbyły się kolejne Okręgowe Zawody Strzeleckie Służby Więziennej Okręgu Koszalińskieg

Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na rzecz Urzędu Miasta Złotowa

Już w tym miesiącu do zatrudnienia zewnętrznego zostaną skierowani kolejni osadzeni

Spotkanie robocze

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej