11.11.1918 r. po 123 latach zaborów - Polska odzyskała niepodległość. W 2021 r. przypada 103 rocznica tych wydarzeń.

W związku z inicjatywą naszego kolegi Łukasza Kleinschmidta, podjętą w ramach akcji Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2021 - Pomagamy Polskim Dzieciom i Polakom na Kresach, w Areszcie Śledczym w Częstochowie przeprowadzono zbiórkę artykułów szkolnych, spożywczych, słodyczy oraz środków pieniężnych.

12 października 2021 roku odbyło się spotkanie dotyczące możliwości podjęcia współpracy Aresztu Śledczego w Częstochowie z Nadleśnictwem Złoty Potok, Nadleśnictwem Koniecpol oraz podmiotami świadczącymi prace na rzecz lasów państwowych (Zakłady Usług Leśnych).

W słoneczny sobotni poranek 9 października 2021 r. odbyła się XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy, Pracowników i Emerytów Służby Więziennej i ich Rodzin na Jasną Górę.

18 września 2021 r. funkcjonariusze Służby Więziennej (przedstawiciele Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich), wspólnie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej uczestniczyli w festynie-pikniku dla dzieci w miejscowości Rększowice.

W niedzielę, 19 września, przedstawiciele częstochowskiego aresztu na czele z Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Marcinem Żurkiem uczestniczyli w obchodach upamiętniających 81. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej