W dniu 25.10.2017r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Tomasz Janowski podpisał aneks z Pocztą Polską S. A. reprezentowaną przez Dyrektor Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy Panią Aleksandrę Bargiełowską - Antczak o skierowaniu do pracy odpłatnej większej ilości osadzonych.

Sukces sportowy

05.10.2017

W dniu 30.09.2017 roku w hali sportowo - widowiskowej ARENA w Toruniu odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Okręgowe Służby Więziennej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Kurs zawodowy

05.10.2017

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie zakończono w minionym miesiącu realizację kursu w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie odbył się koncert „Pukając do nieba bram” gitarzysty Wojciecha Kubiaka.

Kobiety w Auschwitz

25.07.2017

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie prezentowana była wystawa pn. „Kobiety w KL Auschwitz”. Wystawa została udostępniona przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Po raz kolejny w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie gościliśmy Bractwo Więzienne Samarytania. Spotkanie związane było z przekazaniem przez w/w Stowarzyszenie książek na rzecz biblioteki Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej