W dniach 15-16 marca br. grupa funkcjonariuszy z kluczborskiej jednostki uczestniczyła w Dniach Otwartych w Zespole Szkół w Ozimku.

W dniu dzisiejszym na terenie Zespołu Szkół w Ozimku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Tomaszem Iwaniukiem a Dyrektorem Zespołu Szkół w Ozimku Panem Tomaszem Ciekalskim.

"Kobiety, kobiety...któż je zrozumie? Na pewno pojmie tylko ten co kochać je umie..."

W dniu 28 lutego 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Tomasza Iwaniuka, powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Andrzeja Bróździaka.

Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary pozbawienia wolności poprzez ich aktywizację zawodową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej