Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Srebrny Ryś

20.05.2019

por. Marek Meliński wraz z drużyną zajął II miejsce w klasyfikacji służb mundurowych

DNIA 8 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Święto Konstytucji 3 Maja

W dniu 17 września 2018 roku w Dzierżoniowie odbyły się uroczystości związane z obchodami światowego dnia Sybiraka, które przypadają na 79 Rocznicę napaści sowieckiej na Polskę oraz 10 Rocznicę działalności Stowarzyszenia Dzieci Wojny.

W dniu 9.09.2018 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbyła się druga edycja Biegu z przeszkodami KRATA.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej