24 lutego 2020 r. rozpoczęła się kolejna edycja serii prelekcji dotyczących historii Polski.

To już IX edycja innowacyjnego programu kształcenia przyszłej kadry penitencjarnej.

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery został zorganizowany we współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie z instytucjami zrzeszonymi w partnerstwie pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

W związku z przypadającym 18. października Międzynarodowym Dniem Mediacji w  Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyła się prelekcja poświęcona temu zagadnieniu.

Warsztaty „Rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji" dla skazanych w OZ AŚ Olsztyn.

Jazda rowerem jest połączeniem zarówno zdrowego stylu życia jak również ekonomii i dbałości o środowisko naturalne. Może być także stylem życia, czego przykładem jest Pan Mirosław Arczak.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej