Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie oferuje wydzierżawienie hali produkcyjnej przy ul. Spławy 2 o powierzchni użytkowej: 308,90 m2 wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

W Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie uruchomiono urządzenia przechwytujące wodę deszczową, która będzie wykorzystywana do podlewania zieleni.

„Praca dla Więźniów”- program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Widzenia

16.07.2021

Od dnia 19 lipca 2021 roku widzenia skazanych z członkami rodziny i osobami bliskimi będą odbywać się według poniższych zasad

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

W Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie odbył się jeden z etapów XXIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej