W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach po raz drugi odbył się uroczysty rocznicowy miting otwarty grupy Nasza Szansa wchodzącej w skład Intergrupy regionu zagłębiowsko-jurajskiego.

Historia Lwowa była przedmiotem najnowszej wystawy prezentowanej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Sympozjum to kolejna inicjatywa w którą zaangażowały się: Zakład Karny w Wojkowicach OZ w Ciągowicach, Miasto Poręba oraz Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Skazani będą remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Dyrektorzy ZK Wojkowice i ZGM Zawiercie podpisali porozumienie.

Zaproszone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic, zapoznawały skazanych przebywających w tutejszym Zakładzie Karnym z tradycjami i obrzędami okresu wielkanocnego.

Pani dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie po raz kolejny gościła w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej