W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

Służba Więzienna organizuje zajęcia z pierwszej pomocy dla skazanych.

Służba Więzienna we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zrealizowała program służący readaptacji skazanych

Funkcjonariusz Służby Więziennej znalazł znaczną sumę pieniędzy i zwrócił ją prawowitemu właścicielowi.

Wigilijny stół

22.12.2017

Osadzeni wraz ze swoimi najbliższymi zasiedli do wigilijnego stołu

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali świąteczne choinki dla dzieci z zawierciańskiej świetlicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej