W ramach podejmowanych przez Służbę Więzienną działań ukierunkowanych na współpracę ze środowiskiem lokalnym i zapobiegających wykluczeniu społecznemu, skazanych w OZ Ciągowice z lokalnymi tradycjami zapoznawały Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Niegowonic.

Służba Więzienna we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zrealizowała kolejną edycję programu służącego readaptacji skazanych.

Świąteczny czas

21.12.2018

Święta Bożego Narodzenia to także wyjątkowy czas dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach. Między innymi ze względu na wigilijne spotkanie z biskupem Grzegorzem Kaszakiem.

Do wyjątkowego spotkania doszło w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach, a wszystko za sprawą programu resocjalizacyjnego „Biegnąc nową drogą”, który w tutejszej jednostce realizują funkcjonariusze działu penitencjarnego.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i naukowcy debatowali o roli oddziaływań kulturalnych w przygotowaniu skazanych do życia po opuszczeniu więziennych murów. Seminarium odbyło się w  Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Oficjalne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyły się w Łazach złożeniem przez delegacje kwiatów pod tablicą w hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej