Zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe kształtujące u skazanych postawy obywatelskie i patriotyczne.

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. To już 100 rocznica...

Biskup Edward Marian Frankowski w towarzystwie swojego Sekretarza oraz ks kapelana Dziekana Józefa Rogowskiego Proboszcza Parafii Chmielów odwiedzili w dniu 26.10.2018r Oddział Zewnętrzny w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniach 24 sierpnia i 8 września br. odbyły się spotkania osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy z kustoszami Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg.

W dniach od 09 do 26 lipca 2018 r. funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie oraz osadzonym umożliwiono zapoznanie się z twórczością byłych więźniów hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej