W Nadarzynie pod Warszawą centrum wystawiennicze PTAK Warsaw Expo udostępniło swoje hale osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Przygotowano już ogromną liczbę miejsc noclegowych – w sumie 30 tysięcy łóżek polowych. Na miejscu zakwaterowano już ponad dwa tysiące uchodźców. Na miejscu, pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracuje grupa osadzonych, którzy odbywają karę w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu. Skazani biorący udział w przygotowaniu...

Skazany z Aresztu w Warszawie Służewcu został zaproszony do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie na kurs reedukacyjny skierowany do osób, które nagminnie nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w ramach kampanii społecznej „Raz, dwa, trzy… zginiesz TY!”, aby swoją historią przestrzec przed konsekwencjami jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz opowiedzieć o konsekwencjach brawurowej jazdy.

TRWA REKRUTACJA

11.04.2022

W Areszcie Śledczym na warszawskim Służewcu trwa rekrutacja na stanowiska m.in wychowawcy działu penitencjarnego. Zalety pracy w Służbie Więziennej są jasne i klarowne. Jeśli widzisz siebie na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego dołącz do zgranego zespołu.

Noszą profesjonalne umundurowanie, godło na ramieniu i konkretne plany na przyszłość. Licealiści z Liceum w Piastowie im. F. Nansena na zadane pytanie, gdzie podejmą pracę po zakończeniu liceum, odpowiadają, że będą pracować w mundurze. Kadeci klasy wojskowej, twierdzą, że chcą pracować głównie w wojsku, ale są otwarci na różne formacje. Dzisiaj takim rozwiązaniem do przemyślenia dla uczniów była możliwość podjęcia służby w Służbie...

11 kwietnia obchodzimy w Polsce - Dzień Radia. W areszcie radiowęzeł stanowi nośnik informacji. W areszcie w Warszawie Służewcu to wychowawca do spraw kulturalno - oświatowych, na co dzień koordynuje i nadzoruje radiowęzeł, w którym są zatrudnieni skazani. Dziś opowiemy o jego pracy.

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie zakończył się kurs zawodowy prowadzony w ramach projektu POWER. Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne umiejętności zawodowe, które są cenione i poszukiwane na rynku pracy, dające także szansę na odpowiednie wynagrodzenie pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku do którego...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej