Dwie różne sytuacje, które łączy jedno - właściwa postawa funkcjonariuszy, którzy udzielili pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.

Największe przywięzienne zakłady pracy zatrudniają ok. 200 więźniów do szycia maseczek i odzieży ochronnej. Planowane jest rozszerzenie działalności o produkcję środków dezynfekujących. Dodatkowo w 24 jednostkach penitencjarnych w porozumieniu z lokalną społecznością więźniowie szyją maseczki dla szpitali, placówek medycznych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń. Po planowanym w najbliższym czasie rozszerzeniu tej działalności uda się wyprodukować ich blisko...

„Bezpieczeństwo” to słowo najczęściej używane w ostatnich tygodniach. W Forum jest tematem miesiąca. Przeczytacie także o filmach, o słowach, podróżach i o Wielkanocy.

W jednostkach penitencjarnych opiekę zdrowotną zapewnia kadra medyczna obejmująca 783 lekarzy, 964 pielęgniarek i 292 osób innego personelu medycznego (farmaceuci, diagności laboranci, fizykoterapeuci, technicy rtg, asystentki stomatologiczne itp.).

Od dziś (6 kwietnia 2020 r.) ze względu na konieczność ochrony zdrowia wszystkich osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, Służba Więzienna wprowadza kolejne zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Funkcjonariusze, którzy mają kontakt z więźniami, muszą nosić maski ochronne. Wprowadzono też całkowity zakaz wyjść więźniów na zewnątrz do pracy.

Służba Więzienna oświadcza, że reportaż „Czy koronawirus jest w więzieniach” autorstwa Rafała Zalewskiego, wyemitowany 30 marca 2020 r. w programie Polsat Interwencja, zawiera nieprawdziwe informacje, łamie prawo prasowe i jest przykładem skrajnej nierzetelności dziennikarskiej. Autor przedstawił plotki jako fakty, nie weryfikując ich ani nie wykorzystując ogólnodostępnych informacji i szczegółowych wyjaśnień na temat zagrożenia koronawirusem w polskich...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej