W Wojskowej Akademii Technicznej trwają przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Od trzeciego listopada 14 pododdziałów różnych formacji mundurowych, w tym Kompania Reprezentacyjna Służby Więziennej oraz wojska przebywa na zgrupowaniu. Potrwa ono do 10 listopada.

29 października w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie rozstrzygnięto XXVII edycję Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

Zbliża się 1 listopada. W Polsce to czas zadumy i refleksji nad tymi, których już nie ma wśród nas. Przed świętem zmarłych funkcjonariusze i skazani w całym kraju angażują się w porządkowanie mogił.

Rozszerzenie pracy więźniów, rozwój dozoru elektronicznego, koniec z ignorowaniem kary więzienia, likwidacja przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych, lepsze wyszkolenie i skuteczność Służby Więziennej – to najważniejsze elementy przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości programu reform „Nowoczesne Więziennictwo”.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Krzysztof Wacławek oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński 27 października 2021 r. podpisali porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom terrorystycznym. Obecna współpraca wynikająca z ustawowych zadań ABW oraz SW została poszerzona o dodatkowe przedsięwzięcia.

W dniach 25-27 października 2021 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się odprawa ścisłego kierownictwa SW z dyrektorami okręgowi Służby Więziennej, komendantami ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr oraz dyrektorami biur i kierownikami zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W odprawie uczestniczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej