Komunikat

16.03.2020

Służba Więzienna informuje, że 16 marca 2020 roku, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, wprowadzono zarządzenia w 30 jednostkach penitencjarnych, mające na celu wstrzymanie widzeń.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie od dnia 17 marca 2020 r.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Marcowe wydanie Forum Służby Więziennej zdominowały kobiety. Znajdziecie w nim także relacje z niedawnych wydarzeń i stałe rubryki: prawo, historię i humor.

Z dniem 6 marca 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Cezarego Kosacza na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

Z dniem 6 marca 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał mjr. Jarosława Stawskiego na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej