W grudniowym wydaniu piszemy nie tylko o zbliżających się świętach. Rownież o tym, co w mijającym roku zmieniło się w naszej formacji i – jak zwykle – o jej niezwykłych ludziach.

Prawie 700 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej odda krew i osocze dla chorych na Covid-19. Ponad 1500 osób zmagających się z tą chorobą dostanie szansę na szybki powrót do zdrowia. W akcji wziął udział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który apeluje o oddawanie krwi – daru życia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał postanowienie o nadaniu stopnia oficerskiego 240 funkcjonariuszom Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński pogratulował nowym oficerom.

- Rozpoczynamy nowoczesną inwestycję. Powstanie pawilon mieszkalny, dom przejściowy oraz hala produkcyjna. Jesteśmy wzorem dla wielu państw zachodnich w zakresie resocjalizacji i readaptacji osadzonych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w Chmielowie na Podkarpaciu, gdzie powstanie najnowocześniejszy w Europie zakład karny dla kobiet.

– Kombatanci, którzy narażali swoje życie, walcząc za wolność naszego kraju, dziś są w grupie szczególnie narażonej na działanie koronawirusa – powiedział Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Dlatego w związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń SARS-Co-V-2 Służba Więzienna ponownie włączyła się w dostarczanie posiłków polskim bohaterom.

- Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie ważne i wyjątkowe nie tylko ze względu na formę, ale przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy mam okazję spotkać się z Państwem w pełnym składzie i symbolicznie objąć nadzór nad tą piękną formacją, jaką jest Służba Więzienna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej