W dniach 10-18 grudnia roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbył się kurs przygotowawczy.

Akcja „sadziMY”

29.09.2020

W dniu 29 września 2020 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach OZ w Sulejowie włączył się w ogólnopolską akcję „sadziMY”

25 września Służbę Więzienną zasiliło 146 oddziałowych. Szkolenie odbywało się zdalnie, zajęcia były prowadzone w formie wideokonferencji.

Zakończenie szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim SW

Funkcjonariusz COSSW w Kulach OZ w Sulejowie ukończył Tatra Fest Bieg.

Narada instruktażowo-szkoleniowa dla kierowników działu dozoru elektronicznego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej