Trzystu funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski SW

Uroczystości z okazji trzydziestej siódmej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

13 grudnia br., odbyła się uroczystość patriotyczna związana z obchodami setnej rocznicy złożenia przysięgi przez Żołnierzy I Batalionu Pogranicznego w Kaliszu.

Pod takim hasłem w dniach 15 października - 21 grudnia 2018 r. trwa Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych

26 października 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zakończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.

Wzorem lat ubiegłych, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przyłączył się do działań podejmowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej