Pod takim hasłem w dniach 15 października - 21 grudnia 2018 r. trwa Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych

26 października 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zakończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.

Wzorem lat ubiegłych, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przyłączył się do działań podejmowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Jak co roku, w pierwszą niedzielę października, tj. 07.10.2017 r. o godzinie 12:00 w Kaliszu, odbył się XXXVIII Międzynarodo­wy Bieg Uliczny Ptolemeusza pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza. Spośród 898 zgłoszonych uczestników ostatecznie bieg ukończyło 843 zawodników.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, w dniach 21-22 września 2018 r. odbyły się VIII Mistrzostwa Służby Więziennej Technik Interwencyjnych i Samoobrony

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w  Bernau w  Niemczech, wraz z  przedstawicielami sieradzkiej jednostki penitencjarnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej