We wrocławskim areszcie w dniu dzisiejszym, odbyła się już piąty raz elektroniczna wokanda. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością podjęcia działań profilaktycznych posiedzenia Sądu Penitencjarnego odbywają się za pomocą E-wokand.

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali maseczki ochronne na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrocławiu, które będą przekazane osobom bezdomnym i nie tylko.

Programy resocjalizacyjne realizowane w jednostkach penitencjarnych są ściśle związane z resocjalizacją skazanych. Kodeks karny wykonawczy precyzuje bowiem cel wykonywania kary pozbawienia wolności a uczestnictwo osadzonych we wszelkiego rodzaju programach podczas ich pobytu w warunkach izolacji więziennej oddziaływuje na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nowych umiejętności.

W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym na terenie RP przewidziane oddziaływania psychokorekcyjne na terenie aresztu śledczego musiały ulec modyfikacji. Program resocjalizacyjny „Trening zastępowania agresji” prowadzony jest obecnie w sposób zindywidualizowany.

Funkcjonariusze i pracownicy aresztu śledczego we Wrocławiu nie pozostają obojętni na problemy bezdomnych zwierząt. Przeprowadzili zbiórkę artykułów i żywności dla czworonogów z Fundacji Azyl Oleśnickie Bidy.

NONA to jeden z psów specjalnych, który od czterech lat służy w areszcie śledczym we Wrocławiu. Bardzo dobrze pracuje na co dzień z przewodnikiem psa specjalnego st.sierż.sztab. Czesławem Suchackim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej