Delegacja 40 osób wymiaru sprawiedliwości z Brunszwiku (Sąd Krajowy i Prokuratura Generalna) 5 osób wymiaru polskiego gościła w naszej jednostce w dniu 20 września br. z oficjalna wizytą z okazji jubileuszu.

W dniu 19 października br rozpoczęły się uroczystości z okazji 20-lecia współpracy sędziowskiej i 10-lecia współpracy niesędziowskiej pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku i Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz Prokuraturą Generalną w Brunszwiku i Prokuratura Regionalną we Wrocławiu, na które zostali zaproszeni funkcjonariusze Służby Więziennej aresztu śledczego we Wrocławiu.

Areszt Śledczy we Wrocławiu już kolejny rok jest realizatorem projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Nakrętki dla Zuzi

04.09.2019

Od kilku lat funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy cywilni angażują osadzonych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Areszt Śledczy od ponad roku pomaga 6 letniej Zuzi.

Na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Dowódcy Garnizonu Wrocław płk Dariusza Krzywdzińskiego Służba więzienna włączyła się w obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Skazani uczestniczyli w programie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu substancji psychoaktywnych KOREKTA

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej