Piknik strzelecki dla dzieci funkcjonariuszy aresztu.

Funkcjonariusz AŚ Zielona Góra na podium.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W ramach porozumienia AŚ w Zielonej Górze z MOPS w Zielonej Górze, na terenie aresztu doszło do spotkania kierujących instytucjami.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Stres pod kontrolą

22.04.2021

Osadzeni podnoszą kompetencje społeczne w zakresie radzenia sobie ze stresem

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej