Program „Praca dla więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową.

Zasłużeni funkcjonariusze otrzymali w ostatnich dniach awanse na stopień młodszego chorążego Służby Więziennej.

Jesteście ciekawi czym zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej?

W dniach od 4.10.2022 do 8.10.2022 odbywają się coroczne ćwiczenia umiejętności strzeleckich dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Funkcjonariusze z naszej jednostki brali dzisiaj udział w II Edycji Akcji "Zjednoczeni Krwią" pod patronatem Wojewody lubuskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Już od 1 sierpnia 2022 rozpocznie się rekrutacja na nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim „Resocjalizacja z kryminologią”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej