15 marca br. odbyło się spotkanie robocze mjr. Grzegorza Woscholskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z mgr Dorotą Nowicką-Klimowicz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. W ramach porozumienia określono perspektywę wzajemnej współpracy, dotyczącej promocji Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca zatrudnienia, krzewienia postaw patriotycznych, uposażenia uczniów klas mundurowych w rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu penitencjarystyki,...

12 marca 1945 r. to data, o której powinni pamiętać Wejherowianie, to tego dnia wojska niemieckie wycofały się z Neustadt Westpreusen. Pierwsze chwile w wyzwalanym spod okupacji niemieckiej Wejherowie, obfitowały w dramatyczne wydarzenia, które historycznie związane są z wejherowskim aresztem.

Zamiast honorów czekało ich ubeckie śledztwo, tortury, więzienie, wyrok śmierci i zapomnienie – żołnierze podziemia – wyklęci. 1 marca przypada święto, które jest wyrazem hołdu dla ich męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

21-27 lutego to Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i coroczna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Mają swoją historię sięgająca IV wieku p.n.e., współcześnie doczekały się swojego święta – kajdanki (daw. okowy, pęta, łańcuchy) zapomniane w średniowieczu, gdzie miejsca ustąpiły dybom i pręgierzowi, obecnie z poszanowaniem ludzkiej godności i humanitaryzmem, używane przez służby porządkowe jako jeden ze środków przymusu bezpośredniego, ograniczający możliwość poruszania kończynami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej