Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce odwiedzili dziś studenci pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy Służby Więziennej. Studenci mieli szansę porozmawiać z terapeutami i psychologami pracującymi w oddziale terapeutycznym oraz diagnostycznym funkcjonującym w areszcie.

11 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy, ratownik medyczny, rehabilitantka, technik RTG oraz lekarze poszczególnych specjalizacji zapewniają opiekę medyczną w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce po okresie pandemii zostały wznowione mityngi Anonimowych Alkoholików. W tutejszej jednostce spotkania te odbywają się od 12 lat.

Już po raz kolejny studenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie będą mogli kształcić swoje umiejętności i poszerzać zdobytą wiedzę podczas praktyk zawodowych w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

Czytanie rozbudza ciekawość i wyobraźnię, uczy myślenia,rozwija język i wzbogaca wiedzę oraz świadomość człowieka.

Pierwsze dni maja są doskonałym czasem, by pamiętając o tradycjach i tożsamości narodowej wspólnie odczuwać dumę z osiągnięć demokratycznej i nowoczesnej Polski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej