Odpowiedzialność za własne zachowanie było przedmiotem rozmowy funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami drugiej klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

Przyszli logistycy, uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim zrealizowali wizytę studyjną w starogardzkim Areszcie Śledczym.

Resocjalizacja, ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie bezpieczeństwa, a więc misja Służby Więziennej to temat przewodni wizyty studyjnej studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku. Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne realizowali w Areszcie Śledczym wizytę plenerową w ramach przedmiotu Kryminologia z elementami kryminalistyki.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim już po raz trzeci gościli za murami więzienia. Edukacja prawna, zapoznanie ze specyfiką pracy w mundurze, a także zadaniami Służby Więziennej oraz podniesienie świadomości, czym jest odpowiedzialność karna - to tematyka poruszana podczas kolejnego spotkania młodzieży z funkcjonariuszami starogardzkiej jednostki penitencjarnej.

To właśnie tą prawniczą maksymą kierowali się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim podczas kolejnej wizyty plenerowej dla młodzieży uczącej się w szkole ponadpodstawowej.

Ostatnia z klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim otrzymała od funkcjonariuszy certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej