O specyfice pracy w Służbie Więziennej i jej korzyściach, metodach oddziaływań penitencjarnych, kryteriach naboru do służby oraz procesie rekrutacji opowiadali wczoraj funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu młodzieży Liceum Policyjnego "AS".

Zgodnie z tradycją, w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zorganizowali świąteczne spotkanie z Biskupem Diecezji Sosnowieckiej ks. dr. Grzegorzem Kaszakiem.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu wsparli Fundację "Bajtel" z Mysłowic przekazując na świąteczny kiermasz rękodzieło wykonane przez osadzonych w ramach programów resocjalizacyjnych.

O specyfice pracy w Służbie Więziennej i jej korzyściach, metodach oddziaływań penitencjarnych, kryteriach naboru do służby oraz procesie rekrutacji opowiadali dzisiaj młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zdobyli pierwsze miejsce w turnieju służb mundurowych w piłce siatkowej.

Służba Więzienna realizuje kolejny kurs zawodowy dla osób pozbawionych wolności. Tym razem został on sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej