Po raz kolejny dzięki profesjonalnej i skutecznej akcji funkcjonariuszy środki psychoaktywne nie trafiły w ręce osadzonych.

Rozpoczęła się rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Można kształcić się na studiach podyplomowych na kierunkach: Ochrona Ludności, Dowodzenie Działaniami Specjalnymi, Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz rozpocząć studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Po raz kolejny w ostatnich tygodniach rzetelna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zapobiegła przemytowi środków psychoaktywnych na teren jednostki.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Dzisiaj swoje święto obchodzą wszystkie dzieci - także te, które potrzebują materialnego i emocjonalnego wsparcia. Dzisiaj cząstkę tego wsparcia w postaci prac plastycznych wykonanych przez osadzonych przekazali funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu Fundacji "Bajtel" z Mysłowic.

Funkcjonariusze Służby Więziennej ze względu na specyfikę miejsca pełnienia służby muszą stale podnosić swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a w szczególności zagrożenia zdrowia i życia. Tym bardziej, że każda chwila niepotrzebnej zwłoki może mieć tragiczne konsekwencje.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej