Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali na ręce dyrekcji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 400 certyfikowanych maseczek ochronnych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych od kilku dni w Areszcie Śledczym w Radomiu trwa program resocjalizacji o charakterze ogólnoplastycznym w którym osadzeni mierzą się z jedną z najstarszych polskich tradycji

Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Radomiu to kilkunastu pracowników służby zdrowia, którzy każdego dnia dbają o stan zdrowia osób pozbawionych wolności

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Radomiu, st. sierż. Paweł Piotrowski w czasie wolnym od służby podjął interwencję na rzecz ochrony porządku prawnego przyczyniając się do zatrzymania sprawców kradzieży.

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Aresztem Śledczym w Radomiu w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności do szycia odzieży ochronnej

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu, każdego roku prowadzą kilkadziesiąt programów resocjalizacji niwelujących deficyty więźniów oraz sprzyjających społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej