W dniu 19 maja 2019 roku Areszt Śledczy w Lublinie zwyciężył w VII Mistrzostwach Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Piłce Nożnej Oldboyów.

W dniu 14.05.2019r. funkcjonariusze i pracownica działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Lublinie odwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczące się w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Życzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

W dniu 8 maja 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Lublinie a Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Węglin Północny w Lublinie.

"Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać zwycięstwo" Homer. 8 maja br. w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej w Europie

„Wolność zawsze jest wyzwaniem a władza jest wyzwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc!” Jan Paweł II.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej