Zajęcia kulturalno oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Zajęcia kulturalno-oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne

Brukarze zdobyli kwalifikacje.

mjr Zbigniew Piasecki ps. Czekolada

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej