Pochodzący ze Śląska zespół „Kuczeryki” wystąpił w murach katowickiego aresztu.

Pracownice Działu Edukacji Muzeum Śląskiego w Katowicach: Justyna Pietroczuk oraz Monika Czernik-Czublun przeprowadziły w  katowickim areszcie warsztaty malarskie.

Muzycy Mateusz Franczak oraz Adam Podniesiński zagrali koncert w katowickim areszcie.

Z Anglii do Katowic

23.11.2018

23 listopada w Areszcie Śledczym w Katowicach po raz kolejny gościli funkcjonariusze brytyjskiej Służby Więziennej - Her Majesty's Prison Service.

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie zaprezentowała osadzonym mini przedstawienie słowno-muzyczne, poświęcone okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Taki tytuł nosi program resocjalizacyjny dotyczący aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia skierowany do kończących odbywanie kary pozbawienia wolności. Jego autorem jest Damian Tomsia - jeden z wychowawców katowickiego Aresztu Śledczego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej