25 maja 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Gliwicach i Nadleśnictwem Rudziniec.

Świat za murem

24.05.2022

Strażnicy, psychologowie, pielęgniarki, informatycy, księgowe, zbrojmistrz i wiele innych. Za murem na Siemińskiego w Gliwicach, służbę na 30 różnych stanowiskach pełni ponad stu funkcjonariuszy Służby Więziennej. O tych i innych szczegółach funkcjonowania gliwickiego aresztu, dowiedzieli się podczas wizyty w jednostce uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Animator w Gliwicach.

3 maja br. odbyły się miejskie uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy oraz Konsul honorowa Francji Anna Krasuska – Terrillon uczcili pamięć poległych na terenie Śląska żołnierzy francuskich.

Pomoc dla Ukrainy

01.04.2022

Funkcjonariusze i pracownicy gliwickiego aresztu włączyli się do akcji pomocy na rzecz Ukrainy. Zebrali żywność, artykuły higieniczne i środki opatrunkowe, które przekazane zostały do oddziału PCK w Katowicach. Stamtąd trafią do osób w kryzysie uchodźczym.

Komunikat

28.03.2022

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej