Gotowi oddać krew

16.03.2022

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstaje baza osób gotowych oddać krew.

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

W wołowskiej jednostce penitencjarnej w ramach działalności kulturalno-oświatowej funkcjonuje telewizja tworzona przez skazanych pod nazwą „TV Więzienna 6”. Oprócz przygotowywania codziennych serwisów informacyjnych zatrudnieni tam skazani realizują zadania kulturalno-oświatowe.

Dzisiejszego poranka zabrzmiał pierwszy dzwonek w kolejnym semestrze dla 298 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej. Rozpoczęli oni naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Święto Służby Więziennej to wyjątkowy dzień dla wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych. Z uwagi na epidemię Covid-19 kolejny raz w historii nie jest ono obchodzone w sposób uroczysty.

Jednym z elementów osiągnięcia celów odbywania kary jest oddziaływanie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Racjonalne zaplanowanie czasu wolnego osadzonych pozwala zapobiec nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji oraz pozwala na rozwój i zaspokojenie potrzeb.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej