Sztumscy więziennicy po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorej i potrzebującej osoby.

Przeciw przemocy

25.10.2022

Zakład Karny w Sztumie gościł Gminny Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie.

Zakład Karny w Sztumie gościł uczniów 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Technicznych w Malborku, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

18 października br. w Zakładzie Karnym w Sztumie uczniowie Technikum nr 3 w Malborku dowiedzieli się jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz poznali ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Zakład Karny w Sztumie to jedna z 18 jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówka oświatowa przy Zakładzie Karnym w Sztumie założona została w 1956 roku i od tego czasu czynnie uczestniczy w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Sztumie gościł uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej